כתיבת ספרי תורה ומגילות בכתב ספרדי.

  • השגחה קפדנית על כתיבה נאה ומהודרת, לפי כל כללי ההלכה.
  • בעל תעודת סוםר סת"ם ממכון 'יקר תפארת' למקצועות ההלכה.
  • הגהה על ידי מגיהה מוסמך "לשכת הסופר" בפיקוח ועד "קדושת הסתם".
  • ובנוסף הגהת מחשב מדוקדקת ברמה גבוהה מאוד על ידי "לשכת הסופר" (בספר תורה 2 הגהות מחשב).
  • כתיבה על קלף איכותי ונאה, ברמה גבוהה במיוחד.
  • דיו משובח ועמיד לאורך שנים.