תפילה לעני – A Poor Man's Prayer

Product Description

תפילה לעני - תהילים ק"ב - A Blessing for the Poor

BT06

דף הבית / קישוטי קודש / תהילים BT06

סגולה לשפע
למקשה להרות ולזרע של קיימא
תפילה נוראה על בני הגולה, וכל אדם יוכל לומר זה , בעת צרותיו בדרך תפילה.

* "מזמור זה הוא תפילה של אדם הסובל ייסורים מכל הסוגים.
במזמור מתוארים כאביו הפנימיים והחיצוניים של האדם והוא נושא תפילה ותחנונים לקב"ה שיצילנו, מתוך אמונה עמוקה ביכולתו וברצונו של הקב"ה להציל אותו ואת הקרובים לו." (מתוך תהילים קורן (שטיינזלץ) מהדורה ראשונה 2016 )