מזמור לתודה – A Song for Gratitude

Product Description

מזמור לתודה - תהילים ק' - A Song for Gratitude

BT01

דף הבית / קישוטי קודש / תהילים BT01

סגולה ללידה קלה – זה המזמור נאמר לעורר לבבות האנשים , אשר הם ביסורים בעולם הזה, מכל מקום יעבדו את ה' בשמחה ,
שהכל לטובתם , על דרך , כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכל הקרבנות יהיו בטלים חוץ מקרבן תודה.

* "מזמור לתודה" הקשור לקרבן התודה (ייתכן שאף שרו אותו בזמן הקרבתו של קרבן זה),
אך בכללותו הוא מזמור של הבעת תודה כללית לה' (מתוך תהילים קורן (שטיינזלץ) מהדורה ראשונה 2016 )