אנא בכח – Ana Bekoach

Product Description

תפילת אנא בכח - Ana Bekoach

AB01

דף הבית / קישוטי קודש / אנא בכח AB01

סגולה לשמירה מכל פגע רע.
תפלת "אנא בכח" של רבי נחוניא בן הקנה, מורכבת מ-42 מילים, האות הראשונה שבכל מילה מייצגת את אחת האותיות
 בשם הקדוש הנקרא שם מ'ב.האר"י הקדוש ז"ל בספר "שער הכוונות" מסביר שתפילה זו היא 'מעלית'
שבאמצעותה מתעלה נשמתו של היהודי לעולמות עליונים בעת התפילה.