Eshet Chail – אשת חיל

Product Description

אשת חיל - פרח - Eshet Chail - Flower

EC03

דף הבית / קישוטי קודש / אשת חיל EC03

מקור המנהג לזמר את הפרק "אשת חיל" לפני הקידוש בליל שבת, הוא בחוג מקובלי צפת ומבית מדרשו של האר"י ז"ל
כאשר הפרק פורש באופן אלגורי כמתייחס לשבת, לשכינה ולכנסת ישראל גם יחד, שכולן דמיות נקביות.
עם השנים, התקבל גם הטעם שאומרים את הפרק כאות הוקרה לאשה על עבודתה הרבה והכנותיה לקראת שבת בפרט.