מים רבים – Mayim Rabim

Product Description

מים רבים - שיר השירים - Mayim Rabim

MR01

דף הבית / קישוטי קודש / מים רבים MR01

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ןנהרות לא ישטפוה" – על פי החסידות מבואר שמים רבים הם כל טרדות הפרנסה והמחשבות שבעינייני העולם הזה.ו עם כל זאת לא יוכלו לכבות את האהבה המסותרת שיש בכל נפש מישראל ,ונהרות לא ישטפוה, שגם כאשר מחשבות הנ"ל הם מטרידות ביותר עד שהן משוטטות במרוצה בתמידות בלי הפסק כלל, כמו הנהרות שנובעים תמיד בלי הפסק ובשטף גדול. מ"מ ולא ישטפוה להאהבה ולא יוכלו לכבותה."