שמע ישראל – Shema Israel

Product Description

שמע ישראל - אחד - Shema Israel - One

SI02

דף הבית / קישוטי קודש / שמע ישראל SI02

זה הפסוק הוא קריאה לעם ישראל להכיר באלוקותו של ה' ולקבל עול מלכותו, בהיותו אלקיו של עם ישראל ובהיותו אחד ויחיד.
במקור אמר אותו משה רבינו ע"ה במהלך נאומו לעם ישראל לפני מותו.
הגמרא מציינת שהפסוק נאמר עוד לפני כן על ידי בני יעקב ליעקב לפני פטירתו.