שיר למעלות – Shir Lamaalot

Product Description

שיר המעלות - תהילים קכ"א - Shir Hamaalot

BT05

דף הבית / קישוטי קודש / תהילים BT05

סגולה להצלחה ולמציאת בת/בן זוג
האיך יש מעלה בגן עדן התחתון , ומשם עולה לגן עדן העליון , והאיך הקב"ה משגיח עלינו .

* "שיר ביטחון בה' , גם למי שלעיני בשר אין לו שמירה והגנה , שכן ה', שומר את האדם מכל מיני רעה , גלויה ונסתרת , אין בו דברי תפילה אלא דברי עידוד ותמיכה"
(מתוך תהילים קורן (שטיינזלץ) מהדורה ראשונה 2016 )