שיר למעלות – Shir Lamaalot

Product Description

שיר המעלות - תהילים קכ"ו - Shir Hamaalot

BT04

דף הבית / קישוטי קודש / תהילים BT04

ידבר על העתיד ומדמה הגלות לאדם שזורע בארץ יבשה ואם יזכה לקצור הוא נותן הודאה להקב"ה.

*" שירת הלל על זמן הגאולה, אשר כשהיא מגיעה נעשה העבר , על כל הסבל שהיה בו , כחלום בלבד, שכן על ידה מקבל כל העבר פנים חדשות ומתגלה כהכנה וכיגיעה שלפני בוא הגמול." (מתוך תהילים קורן (שטיינזלץ) מהדורה ראשונה 2016 )