שיר למעלות – Shir Lamaalot

Product Description

שיר המעלות - תהילים קמ"ה - Shir Hamaalot

BT03

דף הבית / קישוטי קודש / תהילים BT03

סגולה לפרנסה
כל האומר המזמור הזה ג"פ בכל יום בכל כוונתו , מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ולגודל התהילה חברו באלף בית.

* "בעיקרו זהו מזמור של שבח והודיה על חסדי ה' לעולם , ואם בו דברי תחנונים או בקשה "(מתוך תהילים קורן (שטיינזלץ) מהדורה ראשונה 2016 )