שיר למעלות – Shir Lamaalot

Product Description

שיר המעלות - תהילים קכ"ב - Shir Hamaalot

BT02

דף הבית / קישוטי קודש / תהילים BT02

סגולה להצלחה
בו יספר המשורר משבח ירושלים והניסים שנעשו בירושלים.
* "מזמור תהילה לירושלים ששרים העולים לרגל, והוא שיר על ירושלים בגדלותה , בעת שהייתה המקום שבו כל שבטי ישראל מתאחדים ושנמצאים בו , בית ה' ומרכז השלטון היהודי"(מתוך תהילים קורן (שטיינזלץ) מהדורה ראשונה 2016 )