כנפי רוח – Wings of the Wind

Product Description

כנפי רוח - עיגול - Wings of the Wind - Circle

KR02

דף הבית / קישוטי קודש / כנפי רוח KR02

"בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם,
פן יכחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד." ציטוט אורות הקודש הראי"ה קוק.