כנפי רוח – Wings of the Wind

Product Description

כנפי רוח - כנפיים - Wings of the Wind - Wings

KR01

דף הבית / קישוטי קודש / כנפי רוח KR01

"בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם,
פן יכחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד." ציטוט אורות הקודש הראי"ה קוק.